Wat doen wij

organisatieontwikkeling

The Bright Perspective helpt organisaties en teams benodigde verandering en beweging te brengen. Wij hebben expertise en ervaring om zowel met systemisch-waarnemen als met een meer traditioneel-analytische manier te kijken naar wat er speelt binnen teams, tussen teams en binnen een organisatie. Geen vooruitgang/verandering zonder stil te staan bij waar je nu bent. In overleg onderzoeken we welke aanpak tot de gewenste verandering kan leiden. In onze visie zijn er geen standaardoplossingen. Elke situatie vraagt een unieke aanpak om de beweging op gang te brengen die nodig is. Een korte analyse van oorzaken van problemen kan voldoende zijn. Indien nodig en gevraagd begeleiden wij het proces.

Team analyse/begeleiding

In teams wil het soms niet (gaan) stromen. Ondanks alle goede wil blijven de resultaten uit en wordt het potentieel van het team of de groep niet geleefd. Hier kunnen oorzaken aan ten grondslag liggen vanuit de bovenstroom (analytisch te benaderen) of vanuit de onderstroom (systemisch fenomenologisch te benaderen). We gaan we op zoek naar de oorzaken en begeleiden het team naar inzicht. Waar gewenst lopen we ter ondersteuning voor een korte (of langere) periode met het team mee.

We maken gebruik van TeamConnect, een krachtig online tool. Het geeft in korte tijd diepgaand en trefzeker inzicht in de onbewuste factoren die een team succesvol en effectief maken. TeamConnect maakt de essentie van je team – inclusief de blinde vlekken – vlot, liefdevol en oordeelloos inzichtelijk. Zodat je daarmee gegarandeerd verder kunt. En TeamConnect laat je vooral ook zien waar ongebruikt potentieel (dat wat er nog meer mogelijk is) voor het oprapen ligt. En uiteraard hoe je daarmee aan de slag kunt. Naast inzicht levert TeamConnect je ook uitzicht!

 Certified Partner

Opbouwen van teams en organisaties volgens systemische principes

Met de vele veranderingen om ons heen zijn veel organisaties genoodzaakt om op grotere of kleinere schaal te wijzigen van koers. Dat kan leiden tot het vormen van nieuwe teams of het hanteren van een nieuwe werkwijze met een nieuwe rolverdeling. 

Wij begeleiden teams bij de opbouw en betrekken naast structuren en processen ook systemische principes. Met deze aandacht voor bovenstroom én onderstroom wordt een goede basis gelegd voor succes.

Organisatieadvies

Wij geloven in het vliegwieleffect. Relatief kleine interventies die het potentieel aanwezige verander- en ontwikkelvermogen in de organisatie aanvonken. Niet duwen en trekken, geen grootse programma’s, maar precies dat doen wat nu nodig is om de beweging te brengen.

Die sleutel kan op verschillende niveaus liggen, structuur of cultuur. Grijpbaar en minder grijpbaar, onderstroom en bovenstroom. Wij begeleiden managementteams bij het in beweging brengen van het vliegwiel.

nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

© The Bright Perspective 2019 | Privacy Statement | Ethische code