Wat doen wij

organisatieontwikkeling

The Bright Perspective helpt organisaties en teams benodigde verandering en beweging te brengen. Wij hebben expertise en ervaring om zowel met systemisch-waarnemen als met een meer traditioneel-analytische manier te kijken naar wat er speelt binnen teams, tussen teams en binnen een organisatie. Geen vooruitgang/verandering zonder stil te staan bij waar je nu bent. In overleg onderzoeken we welke aanpak tot de gewenste verandering kan leiden. In onze visie zijn er geen standaardoplossingen. Elke situatie vraagt een unieke aanpak om de beweging op gang te brengen die nodig is. Een korte analyse van oorzaken van problemen kan voldoende zijn. Indien nodig en gevraagd begeleiden wij het proces.

Team analyse/begeleiding

Wanneer het potentieel van een team niet ten volle vrijkomt is de oorzaak meestal onduidelijk. Om zicht te krijgen op waar het stagneert starten we met een team-organisatiescan. In korte doorlooptijd interviewen we teamleden, betrokken leidinggevenden en teamleden van samenwerkende teams om een beeld te krijgen van het team zelf en het team in haar context. Als het van toepassing is maken we daarbij gebruik van het online tool TeamConnect dat snel inzicht geeft in systemische principes, op dat wat in de onderstroom speelt.

Met de uitkomsten van de scan wordt duidelijk(er) wat speelt én wat nodig is om beweging te brengen. Het team kan hierna zelfstandig vooruit en als dat niet volstaat begeleiden wij dit proces een tijdje.

Opbouwen van teams en organisaties volgens systemische principes

Met de vele veranderingen om ons heen zijn veel organisaties genoodzaakt om op grotere of kleinere schaal te wijzigen van koers. Dat kan leiden tot het vormen van nieuwe teams of het hanteren van een nieuwe werkwijze met een nieuwe rolverdeling. 

Wij begeleiden teams bij de opbouw en betrekken naast structuren en processen ook systemische principes. Met deze aandacht voor bovenstroom én onderstroom wordt een goede basis gelegd voor succes.

Organisatieadvies

Wij geloven in het vliegwieleffect. Relatief kleine interventies die het potentieel aanwezige verander- en ontwikkelvermogen in de organisatie aanvonken. Niet duwen en trekken, geen grootse programma’s, maar precies dat doen wat nu nodig is om de beweging te brengen.

Die sleutel kan op verschillende niveaus liggen, structuur of cultuur. Grijpbaar en minder grijpbaar, onderstroom en bovenstroom. Wij begeleiden managementteams bij het in beweging brengen van het vliegwiel.

nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

© The Bright Perspective 2019 | Privacy Statement | Ethische code